Polityka prywatności

Polityka prywatności KKS Lech Poznań S.A. w zakresie plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności w zakresie plików cookies (zwana dalej: Polityką prywatności) dotyczy domeny internetowej *.lechpoznan.pl prowadzonej jest przez KKS Lech Poznań Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60-320, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116034 (zwana dalej: KKS Lech).
2. KKS Lech prowadzi na domenie internetowej *.lechpoznan.pl strony i serwisy internetowe dotyczące działalności KKS Lech (zwane dalej: Serwisami).
3. KKS Lech przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy w domenie *.lechpoznan.pl. Użytkownik Serwisów (zwany dalej również: Użytkownikiem) jest to osoba korzystająca z Serwisów prowadzonych przez KKS Lech na domenie *.lechpoznan.pl dla zaspokojenia własnych potrzeb.
4. Dane gromadzone przez KKS Lech w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administrowaniem Serwisami. KKS Lech oświadcza, że nie zabiega o identyfikację Użytkowników Serwisów. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
6. Serwisy prowadzone przez KKS Lech na domenie *.lechpoznan.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest KKS Lech.
8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;
9. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (ang. session cookies) oraz stałe (ang. persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
12. KKS Lech informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z KKS Lech reklamodawców oraz partnerów.
14. Informacje o zebranych przez KKS Lech logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Serwisami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Serwisów.
15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
16. Serwisy domeny *.lechpoznan.pl prowadzonej przez KKS Lech zawierają odnośniki do innych stron WWW. KKS Lech nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, Użytkownik Serwisów powinien zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów domeny *.lechpoznan.pl prowadzonej przez KKS Lech.
17. KKS Lech zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.

Informacja odnośnie plików cookies

Domena *.lechpoznan.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów prowadzonych na domenie *.lechpoznan.pl, wyrażasz zgodę na ich używanie.
Pliki cookies wykorzystywane na *.lechpoznan.pl to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych na domenie *.lechpoznan.pl.
Każdy Użytkownik Serwisów ma możliwość edycji konfiguracji plików cookie w przeglądarce, z której korzysta, odwiedzając Serwisy domeny *.lechpoznan.pl. Zmiana ustawień plików cookies na inne niż standardowo zdefiniowane w przeglądarce może mieć wpływ na jakość oraz sposób funkcjonowania Serwisów domeny *.lechpoznan.pl. Szczegóły dotyczące ustawień plików cookie można znaleźć w sekcjach Pomoc danej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta.
Serwisy domeny *.lechpoznan.pl wykorzystują pliki cookies w celu:
dostosowania Serwisów strony do potrzeb użytkowników;
obsługi statystyk Serwisów;
obsługi systemów reklamodawców;
utrzymania sesji zalogowanych Użytkowników Serwisów.
Korzystając z Serwisów domeny *.lechpoznan.pl Użytkownik Serwisów może również otrzymywać pliki cookies od podmiotów współpracujących z *.lechpoznan.pl (np. Facebook, Twitter, Google, Blip ).

Obowiązek informacyjny – LECHPOZNAN.PL

Administratorem Twoich danych osobowych jest KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-320) przy ulicy Bułgarskiej 17, (dalej: my).

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  KKS Lech Poznań S.A.
  ul. Bułgarska 17,
  60-320 Poznań;
 • przez e-mail: lech@lechpoznan.pl ;
 • formularz kontaktowy Biura Obsługi Kibica: https://bok.lechpoznan.pl ;
 • telefonicznie: +48 (61)8863000 .

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  KKS Lech Poznań S.A.
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Agnieszka Stępień - Banach,
  ul. Bułgarska 17,
  60-320 Poznań
 • przez e-mail: inspektorodo@lechpoznan.pl ;

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu realizacji obowiązków umownych przez KKS Lech Poznań SA oraz w celu Twojego uczestnictwa w Programie Frekwencyjnym „LECHICI”. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane, abyś mógł zostać użytkownikiem Programu Frekwencyjnego „LECHICI” i korzystać z jego funkcjonalności.

Dzięki temu masz możliwość min:

 1. założyć profil użytkownika, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności portalu
 2. brać udział w akcjach promocyjnych oferowanych przez KKS Lech Poznań SA
 3. otrzymywać newsletter oraz SMS-y i e-maile od KKS Lech Poznań SA, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.

Przetwarzając Twoje dane realizujemy także swoje uzasadnione interesy, którymi są:

 1. prowadzenie analiz statystycznych
 2. kontakt z użytkownikiem związany z funkcjonowaniem Programu.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu usunięcia konta w Programie Frekwencyjnym „LECHICI”, a po jego usunięciu w terminie pozwalającym KKS Lech Poznań S.A. na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania w Programie Frekwencyjnym „LECHICI” lub do momentu odwołania udzielonej zgody.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych: np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej; finansowej; obsługi strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług; komunikowania się z Tobą; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie . Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez KKS Lech Poznań polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pamiętaj też, że masz:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Następne mecze

Sobota 15.08 godz.20:40
Odra Opole
vs |
Lech Poznań
Piątek 21.08 godz.18:00
Zagłębie Lubin
vs |
Lech Poznań

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Więcej

KKS LECH POZNAŃ S.A.
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Infolinia biletowa:
tel. 602-368-268 (10:00-17:00)
tel. 602-368-369 (10:00-17:00)

Tel: 61 886-30-00
mail: lech@lechpoznan.pl
Biuro Obsługi Kibica

Chcemy, aby korzystanie z naszych stron było dla Ciebie przyjazne. W tym celu staramy się dopasować treści oraz prezentowane reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas i naszych partnerów. Przez dalsze, aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś na to zgody.
Dowiedz się więcej >

Zamknij