Praca

KKS Lech Poznań S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

STAŻYSTY PSYCHOLOGA SPORTU WE WRONIECKIEJ CZĘŚCI AKADEMII LECHA POZNAŃ

Termin realizacji stażu: luty - czerwiec 2023

Nabór kandydatów*: grudzień 2022 (wywiad, weryfikacja kwalifikacji formalnych), zgłoszenia można wysyłać na adres karolina.chlebosz@lechpoznan.pl

Zakres obowiązków:

- Aktywny udział w treningach - zadaniem praktykanta jest obserwacja treningu oraz udzielenie wskazówek do pracy trenerowi oraz zawodnikom; podczas treningu wykonuje on czynności zlecone mu przez parę trenerską, zobowiązany jest do zmiany stroju na sportowy;
- Obserwacja i ewaluacja treningu - zadaniem praktykanta jest obserwacja treningów wybranej grupy pod kątem aspektów zamieszczonych w konspekcie treningowym; po każdym z treningów praktykant uzupełnia raport treningowy, przesyła go koordynatorowi oraz omawia z trenerem i/lub koordynatorem
- Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych związanych z danym aspektem mentalnym (informacja od koordynatora)
- Przygotowanie oraz przeprowadzenie autorskiej propozycji programu zajęć z treningu mentalnego podczas pracy indywidualnej oraz propozycja sposobu/systemu ewaluacji postępów mentalnych zawodników możliwego do wykorzystania przez trenera przed, podczas lub zaraz po treningu na przestrzeni podanego przedziału czasowego;
- Stworzenie indywidualnego planu rozwoju dla zawodnika
- Stworzenie indywidualnego profilu zawodnika na podstawie wybranych narzędzi
- Obecność we Wronkach dwa dni w tygodniu (jeden dzień szkolenia, jeden dzień praktyki- do ustalenia)

Obszary pracy: integracja, współpraca w zespole, role w grupie, komunikacja, koncentracja, motywacja, zaangażowanie, nastawienie, wyznaczanie celów, pewność siebie, dialog wewnętrzny, reakcja na błąd i porażkę, regulowanie emocji, radzenie sobie z presją, stres podczas rywalizacji, rutyna i rytuały sportowe, ćwiczenia oddechowe i relaksacja, kreatywność, wizualizacja i trening wyobrażeniowy, zdrowie psychiczne

Kto może aplikować:

- preferowany kierunek studiów: Psychologia / Psychologia Sportu
- dyplom ukończenia studiów magisterskich – Psychologia
- oczekiwania: zainteresowanie psychologią sportu, treningiem mentalnym, piłką nożną, chęć do pracy z młodzieżą, umiejętność pracy w zespole
- mile widziany udział w dodatkowych szkoleniach, kursach, konferencjach, terapia własna

Co możemy zaoferować:

- wsparcie merytoryczne przy tworzeniu wykładów, warsztatów, profili, planu rozwoju oraz sesji indywidualnych dla zawodników
- superwizje grupowe oraz indywidualne, zwrot kosztów transportu oraz wyżywienie
- udział w sesjach treningowych

Zainteresowanych prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń w postaci CV oraz listów motywacyjnych pod adresem mailowym: karolina.chlebosz@lechpoznan.pl

*W związku z bardzo dużym zainteresowaniem informujemy, iż ostateczną decyzję o kwalifikacji zainteresowanej osoby wyślemy mailowo do 14.01.2023

PRAKTYKANTA FIZJOTERAPEUTY WE WRONIECKIEJ CZĘŚCI AKADEMII LECHA POZNAŃ

Zakres obowiązków:

- obecność na treningach zespołów Akademii
- pomoc przy zabiegach fizjoterapeutycznych zarówno z zakresu terapii manualnej jak i fizykoterapii
- pomoc przy realizacji indywidualnych treningów rehabilitacyjnych
- pomoc przy przygotowaniu suplementacji dla zawodników Akademii

Kto może aplikować:

- studenci IV i V roku fizjoterapii
- ukończone kursy z zakresu fizjoterapii będą dodatkowym atutem

Co możemy zaoferować:

- zdobycie cennego doświadczenia w pracy z profesjonalnymi sportowcami
- możliwość rozwoju zawodowego
- możliwość ewentualnego zatrudnienia po odbyciu stażu/praktyk

Zainteresowanych prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń w postaci CV oraz listów motywacyjnych pod adresem mailowym: michal.rozanek@lechpoznan.pl

STAŻYSTY TRENERA PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO WE WRONIECKIEJ CZĘŚCI AKADEMII LECHA POZNAŃ

Zakres obowiązków:

  • planowanie procesu przygotowania fizycznego zawodników w połączeniu z pozostałymi składowymi przygotowania zawodnika do gry
  • praktyczna realizacja treningów na boisku
  • analiza i wyciąganie wniosków z prowadzonego procesu treningowego
  • obsługa najnowocześniejszych narzędzi w treningu piłkarskim

Co możemy zaoferować:

  • zdobycie cennego doświadczenia w pracy z profesjonalnymi sportowcami i trenerami
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • miesięczne wynagrodzenie

Zainteresowanych prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń w postaci CV oraz listów motywacyjnych pod adresem mailowym: mariusz.rumak@lechpoznan.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest KKS Lech Poznań SA z siedzibą w Poznaniu (60-320) przy ulicy Bułgarskiej 17, (dalej: my).

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KKS Lech Poznań S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

przez e-mail: inspektorodo@lechpoznan.pl;

Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Twojej zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam przekazujesz w swojej aplikacji. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez sześć miesięcy.

Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami:

- listownie na adres: KKS Lech Poznań S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań;
- przez e-mail: lech@lechpoznan.pl;
- formularz kontaktowy Biura Obsługi Kibica: https://bok.lechpoznan.pl;
- telefonicznie: +48 (61)8863000.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Recommended

Newsletter

Subscribe

More

KKS LECH POZNAŃ S.A.
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Infolinia biletowa:
tel.  61 886 30 30   (10:00-17:00)

Infolinia klubowa: Tel: 61 886 30 00
mail: lech@lechpoznan.pl
Biuro Obsługi Kibica

This website uses cookies, which are vital for it to work properly. If you continue without changing your settings, you consent to our cookies on this device in accordance with our cookie policy.

Close